Ny lov om Marka

08. november 2007

Styret har sendt inn en høringsuttalelse til den nye Markaloven.

Den nye loven om Marka vil kunne ha store konsekvenser for hytteeierne.

Velforeningene i Marka har ikke blitt invitert med i høringsrunden, så vi ble oppmerksomme på dette ganske sent.

Her kan du lese høringsuttalelsen vår.

Vellet har blitt med i et uformelt nettverk av hytteeiere og velforeninger i Oslomarka, som utveksler synspunkter til den nye loven. På den nye nettsiden www.hytteimarka.org deler vi våre innspill.

Her er Miljøverndepartementets hovedside om den nye Markaloven.

Høringsutkastet til den nye Markaloven, med forslaget til lovtekst, finner du her.

Reklame