Vi har møtt Miljøverndepartementet

15. mai 2008

14. mai møtte Rausjømarka vel Miljøverndepartementet for å diskutere den nye Markaloven.

Ildsjelene bak siden Hytte i Marka tok initiativ til møtet. I alt fem representanter for velforeninger i hele Marka møtte.

Først og fremst redegjorde vi for våre synspunkter på lovutkastet. Departementet er midt i prosessen og ikke så veldig snakkesalige, men noen opplysninger – flere av dem med en viss beroligende effekt – fikk vi i retur.

Referat fra møtet kommer senere.

Reklame