Vi har vært på Stortinget

22. februar 2009

17. februar arrangerte Stortingets energi- og miljøkomité åpen høring i forbindelse med den nye markaloven.

Rausjømarka vel deltar i den uformelle sammenslutningen Hytte i Marka.

Vi fikk fem minutter til å presentere våre synspunkter – like mye som f.eks. Carl Otto Løvenskiold og Oslo kommune.

Ingrid Helseth og Jon Andersen presenterte gruppens synspunkter. Øyvind Engan deltok som moralsk støtte fra Rausjømarka.

Her kan du se høringen på web-TV. Spol frem til 2 timer, 25 minutter og 25 sekunder for å se hytteeierne.

Stortingets tidsskjema er nå at innstillingen skal være klar tirsdag 24. mars og at loven skal vedtas 31. mars. Ingen ting er sikkert før loven er vedtatt, men på årsmøtet vårt kan vi altså si en del mer enn i dag om hvordan loven antakelig vil bli. Vi har satt av tid til en grundig orientering hvilke konsekvenser loven vil få for oss hytteeiere.

Reklame