Lovforslaget er lagt frem

31. mars 2009

Stortinget har lagt frem sitt forslag til ny markalov.

Forslaget er omtrent som ventet, ut fra det vi beskrev på årsmøtet.