Fylkesmannen oppsummerer

16. november 2010

Våre venner i Interessegruppa for hytteeiere i Marka har vært på markaloven-seminar. Der la fylkesmannen i Oslo og Akershus frem statistikk over byggesaker de har behandlet etter loven.

  • 26 saker gjelder nye hytter/boliger. 8 har fått ja, 18 har fått avslag.
  • 25 saker gjelder utvidelser. 20 ja, 5 avslag.
  • 61 saker om mindre endringer. 45 ja og 16 nei (et lite forbehold om at disse siste tallene ble oppfattet riktig).

 

 

Reklame