Markarådet er oppnevnt

11. november 2011

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt Markarådet, som skal være et rådgivende organ i saker som vedrører Markaloven.

Etter noe frem og tilbake har departementet endt opp med at hytteeierne skal ha en representant i rådet. Rausjømarka vel har vært med på å peke ut hytteeiernes representanter gjennom samarbeidsorganet Hytte i Marka.

Fast representant for hytteeierne blir Ingerid Helseth. Vara blir Torgny Hasås.

Her kan du lese brevet fra miljøverndepartementet om Markarådet.

Rådets første møte blir 28. november.

Reklame