Fylkesmannen innrømmer at de var for strenge

03. februar 2013

Interessegruppa for hytteeiere i Marka har hatt møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å opprette en dialog om hvordan Markaloven skal tolkes.

Fylkesmannen – altså ikke selve mannen, men institusjonen – fungerer som et slags Markadirektorat, og har blant annet ansvaret for å si ja eller nei til byggesaker.

I forbindelse med en byggesak har Fylkesmannen tidligere uttalt:

«Fylkesmannen vil derfor allerede nå signalisere at vi vil motsette oss tiltak som fører til noen utvidelse av hyttearealet, og vil vurdere å kreve at tiltaket gjennomføres på en slik måte at det fører til en reell forbedring av situasjonen for naturopplevelse og friluftsliv.»

Med denne linjen ville det ikke vært lett å få ja til noe som helst, og vi kan heller ikke se at en slik formulering har noen hjemmel i Markaloven eller dens forarbeider. På møtet ble det også innrømmet at dette «var å ta litt for hardt i.»

Fylkesmannen sa seg også enig i at hyttelivet er en del av det friluftslivet som loven ifølge formålesparagrafen skal sikre.

Men fritt frem blir det ikke for å bygge Røkke-hytter. Fylkesmannen trakk frem fire hovedargumenter de bruker når de nekter hytte-utvidelser:

  • Hvordan utvidelsen oppleves
  • Nedbygging av Marka
  • Presedens
  • Områdeopplevelse

Rausjømarka vel opplever at praktiseringen av Markaloven ennå ikke helt har satt seg, og vi opplever «Hytte i Marka»s innsats som svært verdifull.

 

 

Reklame

Solhjell vil også ha nasjonalpark

03. februar 2013

Ikke bare Oslo-byråd Ola Elvestuen (V), men også miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier nå at han vil ha nasjonalpark i Østmarka.