Nytt fra styret.

04. september 2015

Fra styremøtet 25.8. 2015
Styret møttes 25. august, og blant sakene kan nevnes at årets grilldag på Badeplassen ble notert som en ny suksess. Forberedelser for neste år er alt i gang.
Det jobbes mot å få til et møte med Oslo kommune ved Bymiljøetaten i høst, men fortsatt gjelder – og det er også etaten innforstått med – at kjøretillatelsene med utløpsdato 31.12. 2014 fortsatt gjelder. Imidlertid vil styret innskjerpe at plikten til å lukke bommen ved Bysetermosen etter hver passering også fortsatt gjelder.
Styret vil forberede seg grundig til et slikt møte der kjøring på vegene trolig blir det viktigste temaet. Styret oppfordrer alle som måtte ha relevant informasjon om emnet, om å melde fra til styret.
Ellers ser Østmarka og hytteområdet vårt ut til å bli et aktuelt tema også i valgkampen, der hver og en får gjøre seg opp sin mening og si sin mening gjennom stemmeseddelen.
Godt valg!

vennlig hilsen styret.

Reklame