Nytt fra styret

02. juni 2016

Det nyvalgte styret etter årsmøtet hadde sitt første møte 24. mai. Etter at styret konstituerte seg, ser det nye styret slik ut. Ny leder er Reidar Skaug Høymork, Rausjø, og som ny sekretær etter Høymork tar Pål Erik Jensen, Tonevann, over. Espen Amundsen, Rausjø, fortsetter som kasserer. De fire styremedlemmene som da gjenstår er også gode, kjente navn: Unni-Merete Langlo, Per Wangen, begge Mosjøen, Tomm Karlsen, Rausjø, og avtroppende styreleder, Tormod Heggen, Luttjern. Det blir imidlertid ingen endringer på Rausjømarkadagen 13. august. Det er stadig Tormod som vil tenne grillen og stå for steking og oppskjæring av lammet.
Fra styremøtet tar vi også med at det endelig har gått i orden med nye kjørelegitimasjoner. Vi avventer kun en ørliten formell endring i avtalen mellom Rausjømarka Vel og Oslo kommune, og så kan nye kjørelegitimasjoner sendes ut. Det vil si: til de 27 medlemmene som ikke har betalt kontingenten til vellet – betalingsfristen var 30. april – vil det ikke bli sendt ut slik legitimasjon før kontingenten er betalt. På Rausjøvegen kjører hytteeiere i kraft av hjemler i skjøtene, og kjørelegitimasjoner er kun et ledd i samarbeidet mellom vellet og Oslo kommune for å lette kontrollen med ferdselen og ønsket om å hindre ulovlig kjøring. Men man kan likevel unngå å få problemer om man har det nye kjørebeviset i frontruten når man parkerer bilen ved hytta. Sjekk bare at du har betalt din kontingent til Rausjømarka Vel.

Sommerhilsen fra styret.

Reklame