Nasjonalpark nytt.

30. oktober 2016

Forslag i Stortinget om å opprette nasjonalpark Østmarka

Stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust (AP), Eirin Sund (AP), Abid Q. Raja (V), Ola Elvestuen (V), Heikki Eidsvoll Holmås (SV), Bård Vegar Solhjell (SV) og Rasmus Hansson (MDG) fremmet 1. mars 2016 forslag om å be regjeringen starte et arbeid med å opprette nasjonalpark Østmarka og nasjonalpark Preikestolen, og å legge frem sak for Stortinget om dette (Dok 8:59S (2015-2016)).

De skriver blant annet:

Oslo kommune har tatt initiativ til at Østmarka skal bli nasjonalpark. I Østmarkas indre deler finnes det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik–Ringsaker–Elverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette kan være siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i Sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom markaloven, og status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene slik de er i dag blir tatt vare på for kommende generasjoner.

Saken er til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité. Komitéen skal etter planen fremme en innstilling 9 februar 2017.

Det er delte oppfatninger om denne saken i Rausjømarka Vel, men i tråd med årsmøtevedtak arbeider styret for at hytteeierinteressene uansett utfall skal bli behørig ivaretatt. Informasjon vil bli lagt ut fortløpende om denne saken som trolig blir den store på neste års årsmøte i mars.

Styret i vellet er opptatt av at hytteeierinteressene ivaretas og arbeider med spørsmålet om hva en eventuell nasjonalpark vil kunne bety for oss.

styret.

Reklame