Naturmangfoldloven

29. mai 2017

Arbeid for å vurdere suppleringsvern etter Naturmangfoldloven vil sannsynligvis starte i 2018.

Til informasjon:

Da forslaget om nasjonalpark i Østmarka ble behandlet i Stortinget tidligere i år, uttalte bl. a. statsråden at det vil bli satt i gang prosesser med å utrede suppleringsvern etter Naturmangfoldloven i noen fylker. Det er Miljødirektoratet som gir fylkesmennene i oppdrag å starte slikt arbeid. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ikke fått et slikt oppdrag, men det forventes at de vil få det til neste år.

Styret mai 2017.

Reklame