Nytt vedrørende Nasjonalpark

23. januar 2018

 

I den nye regjeringsplattformen fra Jeløya 2018 står det følgende :

Regjeringen vil:

  • «Vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka).» 

Enebakk kommune, ved Arbeiderpartiet, er i mot Nasjonalpark i Østmarka, men i praksis betyr dette at Enebakk kommune kan overstyres. Styret vil følge med i utviklingen av denne saken fremover.

Styret

 

Reklame