Innspillsmøte med Ola Elvestuen

29. mai 2019

Rausjømarka Vel deltok sammen med en rekke andre organisasjoner på innspillsmøte om nasjonalpark med klima- og miljøminister Ola Elvestuen 24. mai. Det ble gitt god mulighet til å komme med synspunkter, og vellet la vekt på naturmangfoldlovens vilkår (§35) for nasjonalparker:

  • De rettigheter som hytteeierne har i dag etter markaloven bør videreføres ved en evt. nasjonalpark.
  • Det må avklares om det er juridisk akseptabelt å ha et område med så mange og tettliggende hytter som i Rausjømarka i en nasjonalpark.
  • Det må også vurderes om loven åpner for å ha boliger med fastboende i en nasjonalpark.
  • Miljødirektoratets faglige vurdering av tekniske naturinngrep i Østmarka.
  • Hvis departementet skal sette i gang en verneprosess, må det juridiske rammeverket for prosessen være klart. De områder som ikke tilfredsstiller naturmangfoldlovens vilkår må holdes utenfor det som skal vurderes for vern.

MVH
styret

Reklame