Årsmøte Utsatt.

02. april 2020

Den alvorlige situasjonen i tilknytning til koronaviruset og myndighetenes oppfordring om å unngå unødig samling av mennesker gjør at styret vedtok å utsette det planlagte årsmøtet i Rausjømarka Vel som skulle vært gjennomført på Sandbakken tirsdag 17. mars. Den uavklarte situasjonen gjør det også umulig å si noe om når årsmøtet kan holdes. Dette spørsmålet må vi komme tilbake til. Ta vare på saksdokumentene til møtet kan arrangeres.

Det sittende styret vil fungere inntil årsmøtet kan avvikles og nytt styre er valgt.
Vi beklager, men håper på å ha medlemmenes forståelse for at utsettelsen er nødvendig i den store dugnaden som landet nå er inne i for å slå virusangrepet tilbake.

Vennlig hilsen
styret

Reklame