Mobiltlf dekning i Rausjømarka – status

27. august 2020

Telenor satte opp master på taket på Vangen for ca 1 år siden. Dette ga mob-dekning for noen ved Mosjøen, men ikke nederst i vannet og heller ikke ved Rausjø. Ved henvendelse til Telenor sier de at det ikke er noen videre planer for ytterligere utbygging. I h t planene skal fast tlf-linja til Rausjøgrenda ikke vedlikeholdes etter 31/12-2021, men det er ikke planlagt å forbedre mob-nettet. Ved henvendelse til Enebakk kommune bekrefter de dette. Kommunen sier i tillegg at de får et sikkerhetsproblem ved leirskolen i Mellomsaga når de ikke lenger har tilgang til fast-tlf. Telenor har ikke foretatt seg noe i den anledning. En mulig løsning her kan jo være at kommunen allierer seg med nødetaten om satellitt tlf. Dette vil ikke komme andre til gode.

ICE-nett derimot er mer aktiv. Bestyreren på Vangen informerte 16/8 om at  ICE hadde starta installasjon av 3 master på taket på Vangen. Noen få I Rausjø har i dag tilgang til ICE fra senderen på Røverkollen ved Romsås. Det kan tyde på at ICE sin teknologi har bedre rekkevidde enn Telenor og at mastene på Vangen vil gi en god bedring. ICE sin plan er å ferdigstille oppkoblingen ca 4 september og at nettet er operativt da.

Et par hytter ved Rausjø har i dag ICE av varierende kvalitet. De vil teste ut systemet når det er åpnet. For å få tilgang til ICE må man kjøpe en ruter til 1600 kr, pluss måneds abonnement til priser fra 100 kr og oppover avhengig av antall GB. Info om dette ligger på ICE sin hjemmeside.

Tor Olav Kristoffersen & styret

 

Reklame