Melding om oppstart av en verneprosess for deler av Østmarka.

12. oktober 2020

9. oktober 2020 sendte Fylkesmannen i Oslo og Viken ut melding om oppstart av en verneprosess for deler av Østmarka. Meldingen ble sendt til grunneiere og rettighetshavere i utredningsområdet og offentlige og private organisasjoner, herunder Rausjømarka Vel. Hensikten med meldingen er å innhente synspunkter og sikre medvirkning, før det utarbeides et konkret verneforslag. 

Styret

Reklame