Rausjømarka Vel har uttalt seg om verneplanprosessen

14. desember 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken sendte ut melding om oppstart av verneprosess for deler av Østmarka 9. oktober 2020. Der ble det invitert til å komme med innspill. Rausjømarka Vel har i brev datert 8. desember 2020 tatt opp det som vi mener er viktig for hytteeierne. Vi har argumentert for at hytteeiernes rettigheter slik de er nå, bl.a. etter markaloven, bør opprettholdes. Det er i tråd med hva forkjempere for nasjonalpark, politikere og organisasjoner har uttalt. Vellet mener dessuten at det må vurderes juridisk om det er i tråd med naturmangfoldloven at hyttene i Rausjømarka inkluderes i en eventuell nasjonalpark.
Brevet til Fylkesmannen kan leses her:  

MVH
Styret

Reklame