Rausjømarka vel nytt!

30. september 2021

Etter årsmøtet i Rausjømarka Vel 9. september orienterte representanter for Statsforvalteren i Oslo og Viken bl. a. om oppdraget de hadde fått om å foreslå endring av markaloven. De skal foreslå en lovtekst som vil forenkle saksbehandlingen av mindre bygge og anleggstiltak. De sa at det ikke er hensikten å gjøre realitetsendringer i loven. Følgende dokument gir mer informasjon om oppdraget:

Markarådet har blitt orientert om saken. «Interessegruppe for hytteeiere i Marka» som er medlem av rådet, har engasjert seg i saken. De har gjennomført en spørreundersøkelse blant hytteeiere i Marka. Den har også blitt distribuert til vellets medlemmer. Svarene på spørreundersøkelsen viser at det er behov for å forenkle markaloven. Interessegruppen har fremmet forslagene i dette brevet til Klima- og miljødepartementet 24. september:

Reklame