Navnesak

27. juni 2022

ENEBAKK KOMMUNE

Kultur, integrering og forebygging

Navnesak Raudsjøen/Rausjøen/Rødsjøen m.fl. i Enebakk

Vi viser til brev av 18.05. 2022 med referanse 2021/460/EIVEKE

Som det fremgår av velforeningens brevhode er hyttevellet en organisasjon med mer enn 70 års historie bak seg. Og blant medlemmene har vi ressurspersoner med sterk interesse for områdets historie og kultur.

Vi har lagt spørsmålet om navnet på vannet og området omkring ut på hjemmesiden vår og har invitert alle til å gi sine innspill innen 15. juni. Alle som har uttalt seg, støtter Rausjø/Rausjøen uten d. Skilt med navneformen «Raudsjøen» som har dukket opp i nyere tid, oppleves som fremmed av våre medlemmer. Blant disse tillater vi oss å fremheve Østmarka-historiker Even Saugstad som har gått dypere inn i navnehistorikken. Han skriver bl.a.:

Ang Rausjø/Rødsjø har jeg sett litt hva slags skriveform som har vært brukt i bygdebøkene for Enebakk, og der er det utelukkende brukt Rausjø (uten d). Som oftest er det skrevet Rausjø (i ubestemt form) men det ser ut som om Rausjøen (bestemt form) brukes hvis det er snakk om selve vannet og ikke grenda/området. Her er bygdebøkene fra 1981, 1984 og 1991 (alle av Birger Kirkeby) sjekket. 

Sjekk av skrivemåten i aviser viser også at Rausjø er desidert mest brukt; I følge Nasjonalbibliotekets avisbase er Rausjø brukt 1728 ganger og Raudsjø brukt 27 ganger (dette er jo inkl. andre steder med samme navn og også etternavnet Raudsjø/Rausjø).

Vedlegger det eldste stedet Rausjø er brukt som betegnelse i aviser, Fredrikstad blads oversikt over store eiendommer i landet, 2. mai 1895 (Rausjø på 16. plass blant landets største matrikulerede eiendommer). 

Styret i Rausjømarka Vel slutter opp om disse synspunktene og foreslår Rausjøen som navn på vannet og Rausjø brukt om området omkring.

Vennlig hilsen

Styret i Rausjømarka vel

Reidar Skaug Høymork

Sign.

styreleder

Reklame