Rausjømarkadagen 2022: KNALLSUKSESS!

22. august 2022

I innbydelsen til årets Rausjømarkadag skrev sekretæren at han hadde bestilt godt vær. Etter hvert som dagen nærmet seg og YR blottla varsler om nedbør i store mengder, var det nok flere som tvilte på at de ansvarlige værguder hadde fått med seg bestillingen. Men nei da, solen skinte over Badeplassen og behagelig, svak vind bidro til å omskape marinert råstoff fra Jacobs til de lekreste, grillstekte lammelår under kyndig, profesjonell  ledelse av grillchef Tormod Heggen.

Det var rundt 40 tobente deltagere i alderen fra seks til rundt 80 år som var med på grillgildet 20. august. Flere var med for første gang, og gledelig nok var samtlige vann i vellets nedslagsfelt representert på Badeplassen i Rausjø. Fra Tonevann, Mosjøen, Stuttjern, Luttjern, Ålmarktjern og Rausjø kom folk i bil, i båt og til fots. Stemningen var høy, og høye lyder fra de fem firbente som også var med, bidro til ytterligere trivsel.

Rausjømarkadagen er fast forbundet med Tormod Heggen som har stått for grillingen i årevis. Han henter grillen og lammekjøttet; gjennomfører grillingen, oppdelingen og serveringen, og når kjøttet er borte og grillen kald, rydder han opp og leverer leiegrillen tilbake. Ikke underlig at oppfordringen «grillkokkens skål» fikk unison oppslutning under Rausjømarkadagen 2022.

Skål og vel blåst, Tormod!

Reklame

Forslag om nasjonalpark i Østmarka skal sendes ut på høring.

09. august 2022

Klima- og miljødepartementet skriver i vedlagte brev datert 22. juni 2022 at de «er enig med direktoratet at det er hjemmel for å verne en stor, tredelt nasjonalpark som i tråd med Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt primærforslag, og der noen av de tyngste naturinngrepene er grenset ut.»

Departementet har gitt oppdrag om at følgende tre alternativer sendes på høring før 15. oktober 2022 med tre måneders høringsfrist:

  • Forslag om vern av en stor nasjonalpark i Østmarka (ca. 54 km2) og vern av tilgrensende friluftslivsområde etter markaloven (ca. 19 km2). Dette er departementets foretrukne løsning.
  • Vern av en mindre nasjonalpark (ca. 34 km2), et nytt naturreservat (ca. 9 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2).
  • Ingen nasjonalpark, kun utvidelse av eksisterende Østmarka naturreservat (ca. 43 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2)

Alle forslagene omfatter innlemming av eksisterende Østmarka naturreservat.

Departementet legger bl.a. følgende forutsetninger til grunn:

  • Veiene til Vangen og Raudsjøen, samt demningene til Raudsjøen, Mosjøen og Svartoren opprettholdes.
  • Verneforslaget skal ikke legge begrensninger på bruk og drift av hytter, overnattings- og serveringssteder.
  • Raudsjøen og Mosjøen og hyttene rundt skal inngå i nasjonalparken.
  • Veiene til Skjelbreia og Vangen skal inngå i nasjonalparken, og det skal også vurderes om bygningene her bør inkluderes.
  • En overordnet skisse til forvaltningsplan for areal som foreslås som nasjonalpark skal derfor følge høringsmaterialet.
  • Eksisterende inngrep kreves ikke tilbakeført.
  • Det skal utarbeides utkast til verneforskrifter og vernekart for alle tre alternativer som inngår i høringen.

Departementets brev: https://www.regjeringen.no/contentassets/086494026b504e72bc7d45ef245abf8e/supplerende-tildelingsbrev-godkjenning-av-horingsforslag-om-vern-av-ostmarka-nasjonalpark-1045049.pdf