Høringsfrist for verneforslag er satt til 15. januar 2023.

16. september 2022

Miljødirektoratet ga 29. juni 2022 oppdrag til Statsforvalteren i Oslo og Viken om høring av verneforslag for nasjonalpark i Østmarka. Det skal bygge på Klima- og miljødepartements tre forslag til vernealternativer med føringer gitt i brev datert 22. juni. Statsforvalteren skal sende forslaget på høring innen 15. oktober i år med høringsfrist 15. januar 2023. Statsforvalteren i Oslo og Viken skal så leverer sin tilrådning til Miljødirektoratet innen 15. mars 2023.

En skisse til forvaltningsplan for nasjonalparkforslagene skal følge høringsdokumentet. Planen bør beskrive viktige forvaltningstiltak som bør gjennomføres.

Statsforvalteren må oppdatere sitt dokument «Østmarka nasjonalpark – Alternative verneforslag» fra desember 2021 basert på føringene fra departementet og Miljødirektoratet. Konkret omfatter dette bl.a. utfyllende beskrivelser av de tre alternativene som skal høres, omtale av faglig grunnlag inkl. inngrepsstatus i utredningsområdet, begrunnelse for avgrensing og reguleringer, hvilke virkninger forslagene antas å ha og forslag til verneforskrifter for de tre alternativene.

Styret

Reklame