Endringer i friluftsloven

06. september 2009

I slutten av september skal Stortinget ta stilling til en liste med forslag til endringer i friluftsloven. Blant endringene som kan berøre oss er:

– Det blir forbudt å vanskeliggjøre ulovlig bading og bærplukking med gjerder, skilt eller lignende.

– Departementet truer med tvangsmulkter dersom slike gjerder eller skilt ikke fjernes.

– Forbudet mot å slå opp telt nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte, foreslås fjernet.

Du kan lese mer på regjeringens nettsider og Stortingets nettsider.

Har du noen meninger om dette? Send en mail til styret!

Reklame