Statistikk over byggesaker etter Markaloven

24. februar 2012

Fylkesmannen har lagt frem statistikk over dispensasjonssøknader etter Markaloven. Her er tallene:

2010:

  • 150 saker.
  • 26 av sakene gjaldt nye hus/hytter. 18 avslag, 8 ja.
  • 25 av sakene gjaldt utvidelser/tilbygg. 5 avslag, 20 ja.

2011:

  • 90 saker.
  • 4 av sakene gjaldt nye hus/hytter. 1 avslag, 3 ja.
  • 3 av sakene gjaldt utvidelser/tilbygg. 1 avslag, 2 ja.

Flere detaljer finner du på nettsiden hytteimarka.org.

Merk at antall saker har gått ned mens andelen ja har gått opp. Det skyldes antakelig at kommunene luker ut flere søknader som åpenbart ville fått nei.

Reklame