Hytteeierne med i markarådet

03. juni 2011

Ifølge avisen Aften (tidligere kjent som Aften Aften) er det nå bestemt at hytteeierne skal få en representant i markarådet.

Avisen skriver at rådet skal opprettes i september. De oppgir ingen kilde til opplysningene, og artikkelen ligger ikke på nett. Rådet skal visstnok bestå av «intet mindre 18 medlemmer.  Disse kommer fra markakommunene, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo og omland friluftsråd, Skiforeningen, DNT Oslo og omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Bondelag, samt en felles representant for velforeningene og en felles representant for hytteeierne».

Markarådet skal være et rådgivende organ i spørsmål om markaloven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tildelt rollen som markalov-politi, har tidligere foreslått å droppe de 3131 hyttene i Marka ikke skal ha noen representant i rådet.

Interessegruppen Hytte i Marka melder at de ikke har fått noen formell henvendelse om rådet, så fortsatt er det enkelte spenningsmomenter her.

Reklame