18. februar 2021

Følg med på Statsforvalterens informasjonsside om nasjonalparksaken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har informasjonsside om arbeidet med en eventuell nasjonalpark i Østmarka. Der finnes det mye god informasjon. Vi anbefaler medlemmene å bruke nett-siden. Der finnes bakgrunnsinformasjon, interaktivt kart over det aktuelle verneområdet, viktige dokumenter, informasjon om møter og høringsuttalelser: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/nasjonalpark-i-ostmarka2/

Styret.

Reklame