31. januar 2019

Hei hyttevenner

Styret har forfattet og sendt et brev til Miljødirektoratet vedrørende nasjonalpark saken i Østmarka.
Dette på bakgrunn av «Nasjonalpark i Østmarka», rapport nr. 3/2018 datert 17. desember 2018.
Vi mener at det er svakheter ved Fylkesmannens rapport, og tar derfor i dette brevet opp forhold som vi mener bør tas med i den videre saksbehandlingen.

Under følger en link til brevet som er sendt til Miljødirektoratet fra Rausjømarka vel.

Hilsen styret

rvbrevtilmiljc3b8direktoratet2019-01-28undertegnet

Reklame