Konstituering av nytt styre i Rausjømarka Vel

21. mai 2015

Det nye styret i Rausjømarka Vel hadde sitt første styremøte 19. mai og styremedlemmenes roller ble valgt og fordelt som følger:

Tormod Heggen (Leder)
Reidar Skaug Høymork (Sekretær)
Espen Amundsen (Kasserer)
Pål Erik Jensen (Styremedlem)
Tomm Karlsen (Styremedlem)
Per Wangen (Styremedlem)
Unni Langlo Styremedlem)

God Sommer!
Styret i Rausjømarka Vel

Reklame

Årsmøte 2016

21. mai 2015

Årsmøtet planlegges til 10.mars-2016 kl.19.00. Møtested er ikke bestemt enda.

Formell møteinnkalling blir sendt ut i god tid før møtet.